Пловдив

Църква “Емануил” гр. Пловдив стартира през месец ноември 2010г. Първото събрание на църквата е на 11.11.2010г. Църквата наема голямата акула на частен колеж “Омега” в гр. Пловдив и там провежда ежеседмичните си събрания до месец август 2016г. Поради обществен натиск и множество жалби до районното полицейско управление от хората живеещи в съседство, църквата е принудена да освободи мястото и се премества в сградата на “Апостолска църква”с п-р Ангел Пелтеков. В следващите 7 години, църква “Емануил” и “Апостолска църква” използват една и съща сграда за своите събрания без да си пречат и без конфликти в голяма любов и разбирателство! Църквата домакин и нейния пастир показват на дело какво означава любов, дълготърпение и християнски характер! Ние искрено вярваме,че те ще получат своята награда от Господа за проявеното християнско човеколюбие към нас! Бог да ги благослови!

И така, след 7г. престой на едно място, църква “Емануил”отново сменя своята локация. Този път, по Божие благоволение, църквата наема зала за своите събрания на уникално място в центъра на град Пловдив. От октомври месец на 2023г. църква “Емануил” провежда своите събрания в зала на партерния етаж на бившия дом на “Науката и Техниката”, ул.”Гладстон” 1.

Благодарим на Бога за Неговия неизказан дар и за Неговата голяма любов и милост към нас през всички тези години!

Пастори

Пастор Вениамин Несторов

предстоящи събития

Пловдив - 07.04.24

Война! | Пловдив

Пловдив-04.04.24

Поправители на развалини | Пловдив | 04.04.2024

п-р Пламе Петров_v1

Духовни закони | Пловдив | 31.03.2024

Дарение

Благодарим ви за желанието да подкрепите служението на църквата.