София

Църква “Емануил”-София е част от голямото семейство на християнска общност “Емануил”-България!

През 2011г., в молитва, Бог показва на п-р Вениамин една картина. Много хора, които са отрудени и обременени, вървят в една посока, но нямат радост и са някак отчаяни и подтиснати. Когато п-р Вениамин пита Бог кои са тези хора, Бог казва, че това са Неговите хора, но голяма част от тях са вързани от своите религиозни догми, а други са хванати и поробени от житейски грижи и болести. Това силно трогва сърцето на п-р Вениамин и той казва на Бог, че е на разположение, готов е да отиде и да помогне, служейки на Неговия народ, ако бъде изпратен. Скоро след това, един млад човек от София се обажда по телефона, търсейки съдействие и помощ за разрешаване на семеен проблем. Това е началото на едно дългосрочно приятелство и взаимопомощ между двамата. Бог използва тази връзка и започва да служи не само на конкретния човек, но и на цялото му семейство. От този момент нататък, п-р Вениамин започва да усеща подтик да отиде и да започне събрание във София. В продължение на две години той изпитва дали този е от Бог и през 2013г. получава още едно потвърждение, чрез друг пастир. Той му казва, че времето да отиде в София, е вече дошло. И така, през есента на 2013г., п-р Вениамин, съпругата му Катя и техния син Данаил отиват за пръв път в София, за първото събрание. То ще се проведе в една малка зала в сградата на “Интернационален мисионерски център”, който се намира на ул.”Васил Друмев”-37.
На първото събрание присъстват 12 човека. Повечето са дошли от любопитство защото са чули, че там ще става”нещо”.

На второто събрание присъстват 9 човека, а на третото 6. Това не обезкуражава пастира и неговото семейство, но те решават, че ще ходят там и ще се молят. Ако наистина Бог ги е изпратил, Той ще им покаже какво да правят. Седмица по-късно, когато отиват за четвъртото си събрание, за най-голямо тяхно учудване, заварват малката зала почти пълна с непознати за тях хора. Видимо вярващи хора, които се подготвят за предстоящото богослужение. Оказва се,че това са хора от друга църква, която ползва същата зала, но в друг ден. В същия този ден, те очакват гост говорител. Без да знаят, се е получило това съвпадение на събранията. Оказва се, че от Божия страна, не е съвпадение, а по скоро Божествен план да се срещнат двете служения. От тази среща възниква приятелство и Бог отваря врата на п-р Вениамин да помогне на много хора, чрез Божията благодат. Три години и половина семейството на п-р Вениамин пътуват до София всяка сряда и провеждат събрания, на които идват различни хора, на които Бог служи! Много животи са тотално променени! Това събрание обаче все още не е църква.

Това е по-скоро изпълнение на видението, което Бог показва на пастира за Неговите хора. В средата на 2016г., п-р Вениамин разбира, чрез вътрешно усещане, че времето на този вид служение приключва. Той заявява на хората от събранието, че повече няма да пътува до “второ нареждане”. Разбира се, много хора преживяват тази новина доста драматично, но тъй като това не е човешко дело, не се погубва нито една душа. След прекъсване от (16месеца), някои от вярващите, които са останали верни на служението “Емануил”, посещават  събрание в София, на което гост говорител е п-р Вениамин. Бог силно докосва сърцето на п-р Катя и тя споделя със съпруга си, че усеща силен подтик да се върнат обратно в София при хората, които са останали верни на служението и на видението на църква “Емануил”. След няколко срещи с братята и сестрите там, през месец октомври 2018г., стартира църква “Емануил”- София. Бог дава твърда увереност в сърцето на п-р Вениамин, че това е Неговата воля и за няколко месеца църквата нараства значително. Днес, 6 години по-късно, църква “Емануил”- София се помещава на ул.”Буная” 2. Всяка седмица залата се пълни с гладни и жадни хора за Словото и помазанието на Бог, които текат на службите. Много хора свидетелстват за действието на Бог в техния живот и за трансформация, която е дошла откакто посещават църквата. Бог доведе много млади хора, които активно се включиха в служението. В църквата се раждат бебета, сформира се детско служение, младежко служение и Божията благодат почива върху всички нас!

Благодарим на Бога за Неговия неизказан дар и за Неговата любов и милост към всички нас!

предстоящи събития

Илия Кабаиванов_v1

Не напускай дръзновението си

п-р Вениамин Несторов_v1

Възкресение Христово | София | 04.05.2024

п-р Вениамин Несторов_v1

Етапи за влизане в призив

п-р Пламен Петров

Духът на Благодатта

Sofia- 06.04.24

Война! (част 1)

София-30.03.24

5 гладки камъка срещу врага

п-р Вениамин Несторов_v1

Влез в твоето духовно наследство

София-16.03.24

Фамилни олтари и идоли

п-р Вениамин Несторов_v1

Изпити за зрялост

Дарение

Благодарим ви за желанието да подкрепите служението на църквата.